Aktuálne akcie

Upozorňujeme návštevníkov Terchovej na jedinečný vyrezávaný DREVENÝ BETLEHEM v kostole sv. Cyrila a Metoda v centre obce.

V letnom čase je betlehem otvorený denne od 8:00 do 18:00 hod.

V zimnom čase je otvorený od 8:00 do 17:00 hod.