Združenie

Združenie turizmu Terchová, ďalej len ZTT  je dobrovoľné združenie podnikateľov v oblasti cestovného ruchu
a v nadväzujúcich odvetviach s pôsobnosťou v obci Terchová.  ZTT pôsobí ako TIK/Turisticko–informačná kancelária/.
Hlavným poslaním  ZTT je podpora rozvoja cestovného ruchu, koordinácia a  prepojenie všetkých podnikateľov zainteresovaných v cestovnom ruch a presadzovanie spoločných  záujmov v danej oblasti.
ZTT plní aj tieto úlohy:

  • zastupuje/chráni spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy/obci/ a spolupracuje aj s inými organizáciami CR
  • zabezpečuje spoločný marketing a propagáciu nielen doma ale aj v zahraničí,
  • zúčastňuje sa na akciách a výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí ako spoluúčastník s inými   podobnými subjektmi a organizáciami zo Slovenska,
  • spoluorganizuje kultúrne a športové podujatia a aktivity v Terchovej a Vrátnej, zabezpečuje  ich propagáciu v zariadeniach cestovného ruchu,
  • poskytuje informácie o možnostiach turistických výletov po značkovaných chodníkoch v Malej Fatre, o prevádzke lyžiarskych prepravných zariadení, o prevádzke lyžiarskych škôl, poskytuje informácie o možnostiach návštevy vzdialenejších atraktivít a zaujímavostí, ako sú jaskyne, múzeá, skanzeny, hrady, zámky, termálne kúpaliská, kultúrne, folklórne aj športové podujatia a iné,
  • poskytuje aktuálne informácie o možnostiach ubytovania v Terchovej,
  • zabezpečuje možnosť poistenia v horách cez poisťovňu ALLIANZ,
  • ponúka turistických sprievodcov, turistické mapy, cyklomapy, pohľadnice vstupenky na podujatia a rôzne upomienkové predmety.

Turistická informačná kancelária
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
013 06 Terchová
tel.: +421 41 5993 100, +421  41 5002 307, +421 903 793 100

email: ztt@ztt.sk