Program Cyrilo-metodských dní

Program Cyrilo-metodských dní:

Utorok 3. júla

 • 16.30 h, Vrch Oravcove, Krížová cesta národných svätcov
 • 18.15 h, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Svätá omša
 • 19.00 h, Kultúrny dom Andreja Hlinku, Detská Dramatická Družina TND uvedie prevzaté predstavenie Mestského divadla Actores z Rožňavy, rozprávku pre malých aj veľkých Aladinova čarovná lampa

Streda 4. júla

 • 15.00 h, Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu), Vincent Hložník – výber z diel venovaných na Národný poklad SR

Vernisáž výstavy zo zbierok Matice slovenskej

 • 17.00 h, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Liturgia Sv. Jána Zlatoústeho – Gréckokatolícka svätá omša
 • 19.00 h, Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu) – Po 15 rokoch – Slávnostné uvedenie druhého vydania monografie obce Terchová v roku 300. výročia narodenia A. F. Kollára

Štvrtok 5. júla

 • 7.00 a 8.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda, Sväté omše
 • 10.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove Procesia veriacichúčinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba STRANIANKA zo Stránskeho
 • 11.00 h, Vrch Oravcove, Cyrilo-metodská svätá omšacelebruje: Mons. Tomáš GALIS, žilinský biskup

  hra na organe: Eva HALASOVÁ

 • 14.00 – 15.30 h, Námestie Andreja Hlinku, Muzika nás spájaúčinkujú: DFS CHotárik, DFS CHotár, žiaci SZUŠ Akadémia muzika
 • 16.00 h, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Záverečný galakoncert XXIX. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovejúčinkujú: Štátny komorný orchester Žilina, Martin Lginus, dirigent; Liliana DULANSKÁ, husle; Spevácky zbor LÚČNICA, Elena MATUŠOVÁ, zbormajsterka; Marek ŠTRBÁK, organ

  Program je zostavený z diel Wolfganga Amadea Mozarta a Missa in C od Alexandra Albrechta

Podujatie je venované 10. výročiu vzniku Žilinskej diecézy, ktorej patrónmi sú svätí Cyril a Metod. Čestným hosťom XXIX. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej bude prezident Macedónskej republiky prof. Dr. Gjorge Ivanov.