thumb918-488b4b32e394bd0932748bbfbb3b4c9a

Gazdovské kone 2016

Tradičné preteky gazdovských koní sa uskutočnia 6. februára 2016 o 10:00 hod. pod Sochou Juraja Jánošíka v Terchovej.

Ich konanie je tak ako aj po minulé roky závisle na vhodnych snehových podmienkach. Pripomeňme si atmosféru tohto podujatia z roku 2015. Pretekári, ktorí majú záujem zúčastniť sa tejto súťaže, si môžu pozrieť podmienky účasti na tomto odkaze.

Viac informácií o disciplínach a prihlášku do súťaže nájde na www.terchova.sk
thumb918-2bfad8f451fae7f097d10834b77f2cb0