thumb924-80c85b2ea5cf6e7ec5eaf188342f58cd

Cyrilometodské dni 2016

V dňoch 2.júla – 5.júla 2016 sa uskutoční v poradí už 27.ročník Cyrilometodských dní v Terchovej.

 Počas tohto podujatia si pre vás organizátori pripravili bohatý program, ktorý naplní srdcia každého veriaceho.

Organizátori: OBEC TERCHOVÁ, BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA, MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO A FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ, ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE, CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

Program:

SOBOTA  2. 7.

 • 19.00 h   – Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
  KAMENNÉ PASTORÁLE
  Dokumentárny film  o budovaní a posviacke Krížovej cesty v Terchovej (10. výročie)
  autor: Milan KOSEC – tohtoročný jubilant

NEDEĽA  3. 7.

 • 7.00 a 8.30 h  – Kostol sv. Cyrila a Metoda
  SVÄTÁ OMŠA
 • 10.30 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda
  SVÄTÁ OMŠA  v priamom prenose TV NOE
  celebruje: Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky biskup
 • 15.00 h – Vrch Oravcové
  KRÍŽOVÁ CESTA 
  vedie: Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky biskup
 • 17.00 h  – Námestie Andreja Hlinku
  MUZIKA NÁS SPÁJA
  Program umeleckej školy AKADÉMIA MUZIKA a zoskupenia NEBESKÁ

  MUZIKA

 • 19.00 h  – Kultúrny dom Andreja Hlinku
  Ľubomír Feldek – LOMIDREVO
  Ľudová rozprávka s pesničkami, účinkujú: Detská dramatická družina pri ZŠ s MŠ A. F. Kollára v Terchovej – Sára Švecová,  Simona Ondrušová, Barbora Lutišanová, Kristína Sekerková, Daniela Komačková, Adela Muráňová, Tamarka Švecová, Janka Moravčíková, Sofia Adámková, Simona Frátriková, Adela Radeková, Dominika Lacúchová, Monika Jančová a Saška Cingelová, hudba: Peter Vaňouček, réžia: Vlado Švec.         
 • PONDELOK  4. 7.

  UTOROK  5. 7.

  • 7.00 a 8.30 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda
   SVÄTÁ OMŠA
  • 10.30 h  – Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcové
   PROCESIA VERIACICH
   účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, dychová hudba STRANIANKA zo Žiliny
  • 11.00 h  – Vrch Oravcové
   CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
   celebruje: Mons. Tomáš GALIS, žilinský biskup
  • 14.00 – 15.30 h – Námestie Andreja Hlinku
   AKO BOLO NA POČIATKU …
   účinkuje: DFS CHOTÁRIK a DFS CHOTÁR
   Katedrálny zbor „USPENIE NA PRESVETA BOGORODICA“ – Strumica (Macedónsko)
   CABO – Pavol Cabadaj a jeho hostia
  • 16.00 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda
   ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT
   XXVII. ročníka Cyrilometodských dní v

   Terchovej pri príležitosti
   1100. výročia smrti sv. Klimenta Ochridského, žiaka sv. Cyrila a Metoda,
   260. výročia narodenia W. A. Mozarta a predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ

  účinkujú: Katedrálny zbor „USPENIE NA PRESVETA BOGORODICA“ – Strumica (Macedónsko), sestra Tereza STOJKOVA, zbormajsterka, ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA, Leoš SVÁROVSKÝ, dirigent (ČR), Nao HIGANO, soprán (Japonsko), Judita ANDELOVÁ, mezzosoprán, Jozef GRÁF, tenor, Martin MIKUŠ, basbarytón, Pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA, Marián ŠIPOŠ, zbormajster, Marta GÁBOROVÁ, organová spolupráca.

  Program: výber z macedónskej ľudovej a sakrálnej hudby, Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem pre sóla, zbor a orchester
  Sprievodné podujatie 
  Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu) – ARTMISIA II.
  Výstava diel členov Umeleckej besedy slovenskej s cyrilo-metodskou tematikou
  garant: UBS a MKS Terchová

  POČAS PODUJATIA SI PRIPOMENIEME  25 ROKOV OD VYMENOVANIA J. Em. J. CH. KORCA ZA KARDINÁLA. V ROKU 1990 NÁM POŽEHNAL CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ.cmd_pl_2016_layout_1