Agroturistika Borončo

Na ranči máte jedinečnú možnosť jazdenia na koňoch či vozenia sa na koči a v zimnom období na saniach. Pre začiatočníkov ponúkame výučbové kurzy ,vodenie detí a začiatočníkov na koňoch v prírode či v areáli .Pre skúsenejších jazdcov ponúkame krásne vychádzky do okolitej prírody so sprievodom alebo bez (pre pokročilých)celoročne. V období prázdnin organizujeme tábory pre deti kde sa naučia základy jazdeckého umenia, zásady starostlivosti o kone (čistenie boxov, čistenie a kúpanie koní…) a získajú informácie o živote koní a pochopia ako im „rozumieť“.hipoterapiawebkone

Kontakt:

Ondrej Borončo
Zázrivá Havrania 27
tel.:+421 43 5896142
+421 905 668776
email: 
99!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47144d2f1a258bbd%3A0x630b1c0d009e5af8!2sHotel+Agroturistika+na+ORAVE!5e0!3m2!1ssk!2ssk!4v1430597466526″ width=“600″ height=“450″ frameborder=“0″>